misschien wel een mooie activiteit voor november:

Ga em in elk geval even in mijn agenda zetten.