Beste leden van MTC de Melderse,

ook wij ontkomen niet aan de wetgeving omtrent privacy.
Vooruitlopend op de algemene ledenvergadering van voorjaar 2019 willen wij jullie alvast ons voorstel voor aanpassing van de statuten cq het huishoudelijk regelement laten weten.
Wij zijn van mening dat wij met onderstaande tekst voldoen aan de wetgeving rondom AVG/privacy.

AVG/PRIVACYWET
MTC maakt tijdens haar activiteiten foto’s. Deze worden uitsluitend gepubliceerd op onze website: www.mtcmelderslo.nl

Onze ledenoverzicht bevat informatie mbt de NAW-gegevens, telefoonnummers, emailadressen en informatie over de motoren van onze leden (merk en model). Het ledenoverzicht bevindt zich in een afgeschermd gedeelte van onze website www.mtcmelderslo.nl en is alleen toegankelijk voor actieve leden.
Deelnemers en bezoekers aan de activiteiten van MTC de Melderse verlenen toestemming voor het plaatsen van foto’s op onze website www.mtcmelderslo.nl

Leden die hier bezwaar tegen maken dienen dit schriftelijk te melden bij het secretariaat: secretaris@mtcmelderslo.nl

groet
bestuur MTC de Melderse
08-08-2018